Welkom bij de kaartenbak

gezin van Jurjen Jurjens


Navigatie:
 • Op de bovenste regel staat de beginletter van de familienamen in alfabetische volgorde; bij klik op een letter verschijnt een lijst met familienamen van die letter.
 • Bij klik op de gewenste familienaam worden alle personen met voornaam en geboorte datum getoond; bij klik op de voornaam wordt de kaart getoond.
 • In de kaart zelf; bij klik op een persoonsnaam zal de kaart van deze persoon verschijnen.
Download via eigen browser:
 • Kan opgeslagen (gedownload) in een eigen map naar keuze door:
 • Bestand -> opslaan als. Geef op als bestandsnaam b.v. de naam van de betrokken persoon, een html bestand met naam 'gekozen naam.html' en een submap met naam 'gekozen naam_bestanden' wordt aangemaakt.
  In de nieuwe submap bevindt zich onder andere een html bestand 'internnummer.html'.
  Open het 'internnummer.html' bestand (= de kaart) en bewerk het in Frontpage of Word.
  Voer aanvullingen of verbeteringen door bij voorkeur in een andere tekstkleur.
 • Sla dit op door Bestand -> opslaan. Het gewijzigde bestand kan worden opgestuurd!
Afdrukken:
 • Kan afgedrukt worden om als invulformulier te gebruiken!
 • Klik op bestand en selecteer 'Afdrukken'.
Persoonskaart

Jurjen Jurjens
* omstreeks 1675 te Garnwerd